ACTUACIONS DE LA UNIÓ MUSICAL EN LA FESTIVITAT DELS REIS MAGS 2008


La Societat Unió Musical d'Alcoi participará, com és tradicional, en la Cavalcada dels Reis Mags d'Alcoi el dia 5 de gener i en l'acompanyament del dia 6 a diferents institucions socials de la ciutat 116
Festivitat dels Reis Mags 2008

Dia 5 de gener :
Cavalcada Reis Mags. Inici 18:30 hores, des de "El Camí".
S'interpretarà Pasen bones festes de Benedicto Ripoll i Barrabás de Francisco Carchano. Indumentària per a la desfilada : la túnica habitual.

Dia 6 de gener :
Acompanyament dels Reis Mags a diferents institucions socials de la ciutat. Inici 9 hores en la Residència Emili Sala. S'interpretarà el mateix repertori que el dia anterior. Indumentària per a l'actuació : paisà