PROCESSÓ DEL "JESUSET DEL MIRACLE"


Diumenge 27 de gener de 2008 la Societat Unió Musical d'Alcoi participarà en la tradicional processó del "Jesuset del Miracle" 115
Processó del "Jesuset del Miracle" :

Diumenge 27 de gener de 2008
Presentació de la banda a les 10:45 hores a la Plaçeta del Fossar.
Itinerari de costum.
Uniforme complet.
S'interpretarà la marxa "Triunfal"